تهیه نقشه شبکه فیبر نوری مجموعه دانشکده پرستاری (Connections)

 • تهیه نقشه ارتباطی فیبر نوری به همراه مرتب سازی رک و لیبل گذاری دیتا سنتر- آزمایشگاه حیوانات -سالن ورزشی - مرکز آموزش الکترونیکی - دانشکده پرستاری - سلف سرویس
 • مسئول :
 • سیدحسن هاشمی علیزادهسیدحسن هاشمی علیزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/4/7
  • تخمین پایان : 1399/4/14
  • پایان با تاخیر : 1399/5/6
  • مدت زمان تخمین : 7 روز
  • روز های کاری : 6 روز
  • مدت زمان اجرا : 30 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 8 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در خصوص نقشه فیبر نوری محوطه دیتاسنتر گزارش اقدامات را ارسال نمایید.1399/4/14شنبه - ساعت ١٤:٤٢
  با سلام
  بازدیدهای متعدد طی دفعات مختلف بوجود آمد.
  محل مفصل نصب شده مشخص گردید
  تمامی منهول ها مورد بازدید قرار گرفت
  تمامی مراکز به غیر از دانشکده دندانپزشکی ( بسته بودن درب) مورد بازدید قرار گرفت
  نقشه مسیر با نرم افزار Visio تهیه گردید که پیوست تیکت می باشد.
  یکسری اصلاحات فنی برای دو سر فیبر (کانکتورها) بعمل آمد.
  1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١١:١٦
  متاسفانه کانکتورهای جایگذاری شده متناسب با OCDF نصب شده نبود که با کانکتورهای اتاق سرور جایگزین شد و مرتب سازی صورت گرفت
  با خانم مهندس صفایی صحبت شد و قرار شد سوئیچ 12 پورت تمام فیبر بیمارستان امام علی را کانفیگ کند و برای ارتباط مستقیم مرکز آزمون و انیمال لب مورد استفاده قرار گیرد.
  1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١١:١٨
  طی بازدید بعمل آمد ساختمان های مرکز آزمون و انیمال لب در حال حاضر ارتباط مستقیم ندارند و بواسطه سوئیچ سوله ورزشی ارتباط میگیرند که باید این مورد اصلاح گردد.
  1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١١:٢٢
  در بازدید بعمل آمده از مسیر فیبر تا سلف سرویس دانشکده پرستاری متاسفانه شاهد یک عدد مودم ADSL وایرلس نصب شده در بالای رک سلف سرویس بودیم که هیچ یک از همکاران اطلاعاتی نسبت به مودم و چرایی استفاده از آن را نداشتند و اقدام به جمع آوری مودم نمودیم و مودم تحویل خانم رحمانی گردید.
  1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١١:٢٤
  #36418
  با سلام
  لطفا نقشه فیبر دیتا سنتر - امام علی - دانشکده - دندانپزشکی را بیزحمت برام بفرست
  1399/4/17سه شنبه - ساعت ٨:٠
  با سلام
  به همراه مهندس جوارشی در رک ساختمان سوله ورزشی بسیار نامرتب بود که شرایط بهتر شد
  به ازای دیتا سنتر - سوله 4 کور وجود دارد
  به ازای دیتا سنتر - انیمال لب 4 کور وجود دارد که متاسفانه یک کور مشکل دارد . قطع می باشد.
  تمامی موارد فوق لیبل گذاری شدند
  متاسفانه کانکتورهای کارگذاری شده در رک انیمال لب و سوله ورزشی متناسب با ocdf نصب شده نبود که بسیاری از کانکتورها با کانکتورهای موجود در اتاق سرور جابجا شدند
  1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١١:٠
  از ساختمان مرکز آزمون نیز بازدید بعمل آمد
  یکسری موارد مشاهده گردید که در همان مکان به خانم جباری گوشزد گردید.
  هیچ نوع ارتباط مستقیمی بین مرکز آزمون و دیتا سنتر وجود ندارد ( از نوع فیبر)
  برای ارتباط مستقیم مرکز آزمون و دیتا سنتر میتونیم از رزروهای انیمال لب و یا سوله ورزشی استفاده کرد.
  1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١١:٥
  #36532
  سلام
  لطفا سوئیچ 12 پورت فیبر امام علی برای نصب در اتاق سرور و راه اندازی ارتباط مستقیم انیمال لب و مرکز آزمون با دیتا سنتر مورد استفاده قرار گیرد.
  با تشکر
  1399/4/18چهارشنبه - ساعت ١١:٢٠
  #36649
  1(بسته شده) 1399/4/14 14:42:22 - 36418#
  • اقدامات :
  • تهیه نقشه شبکه فیبر نوری مجموعه دانشکده پرستاری (زیرساخت)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  در خصوص نقشه فیبر نوری محوطه دیتاسنتر گزارش اقدامات را ارسال نمایید.

  14.42 ظهر | 14 تير 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  بازدیدهای متعدد طی دفعات مختلف بوجود آمد.
  محل مفصل نصب شده مشخص گردید
  تمامی منهول ها مورد بازدید قرار گرفت
  تمامی مراکز به غیر از دانشکده دندانپزشکی ( بسته بودن درب) مورد بازدید قرار گرفت
  نقشه مسیر با نرم افزار Visio تهیه گردید که پیوست تیکت می باشد.
  یکسری اصلاحات فنی برای دو سر فیبر (کانکتورها) بعمل آمد.

  11.16 صبح | 18 تير 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  متاسفانه کانکتورهای جایگذاری شده متناسب با OCDF نصب شده نبود که با کانکتورهای اتاق سرور جایگزین شد و مرتب سازی صورت گرفت
  با خانم مهندس صفایی صحبت شد و قرار شد سوئیچ 12 پورت تمام فیبر بیمارستان امام علی را کانفیگ کند و برای ارتباط مستقیم مرکز آزمون و انیمال لب مورد استفاده قرار گیرد.

  11.18 صبح | 18 تير 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  طی بازدید بعمل آمد ساختمان های مرکز آزمون و انیمال لب در حال حاضر ارتباط مستقیم ندارند و بواسطه سوئیچ سوله ورزشی ارتباط میگیرند که باید این مورد اصلاح گردد.

  11.22 صبح | 18 تير 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  در بازدید بعمل آمده از مسیر فیبر تا سلف سرویس دانشکده پرستاری متاسفانه شاهد یک عدد مودم ADSL وایرلس نصب شده در بالای رک سلف سرویس بودیم که هیچ یک از همکاران اطلاعاتی نسبت به مودم و چرایی استفاده از آن را نداشتند و اقدام به جمع آوری مودم نمودیم و مودم تحویل خانم رحمانی گردید.

  11.24 صبح | 18 تير 99
  2(بسته شده) 1399/4/17 08:00:09 - 36532#
  • اقدامات :
  • تهیه نقشه شبکه فیبر نوری مجموعه دانشکده پرستاری (زیرساخت)

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  لطفا نقشه فیبر دیتا سنتر - امام علی - دانشکده - دندانپزشکی را بیزحمت برام بفرست

  8.0 صبح | 17 تير 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  به همراه مهندس جوارشی در رک ساختمان سوله ورزشی بسیار نامرتب بود که شرایط بهتر شد
  به ازای دیتا سنتر - سوله 4 کور وجود دارد
  به ازای دیتا سنتر - انیمال لب 4 کور وجود دارد که متاسفانه یک کور مشکل دارد . قطع می باشد.
  تمامی موارد فوق لیبل گذاری شدند
  متاسفانه کانکتورهای کارگذاری شده در رک انیمال لب و سوله ورزشی متناسب با ocdf نصب شده نبود که بسیاری از کانکتورها با کانکتورهای موجود در اتاق سرور جابجا شدند

  11.0 صبح | 18 تير 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  از ساختمان مرکز آزمون نیز بازدید بعمل آمد
  یکسری موارد مشاهده گردید که در همان مکان به خانم جباری گوشزد گردید.
  هیچ نوع ارتباط مستقیمی بین مرکز آزمون و دیتا سنتر وجود ندارد ( از نوع فیبر)
  برای ارتباط مستقیم مرکز آزمون و دیتا سنتر میتونیم از رزروهای انیمال لب و یا سوله ورزشی استفاده کرد.

  11.5 صبح | 18 تير 99
  3(بسته شده) 1399/4/18 11:20:34 - 36649#
  • اقدامات :
  • تهیه نقشه شبکه فیبر نوری مجموعه دانشکده پرستاری (زیرساخت)

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  سلام
  لطفا سوئیچ 12 پورت فیبر امام علی برای نصب در اتاق سرور و راه اندازی ارتباط مستقیم انیمال لب و مرکز آزمون با دیتا سنتر مورد استفاده قرار گیرد.
  با تشکر

  11.20 صبح | 18 تير 99