راه اندازی شبکه و زیرساخت مرکز آزمون (E-Learning)

 • مسئول :
 • سمیه صفاییسمیه صفایی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/4/3
  • تخمین پایان : 1399/5/6
  • پایان به موقع : 1399/5/4
  • مدت زمان تخمین : 34 روز
  • روز های کاری : 25 روز
  • مدت زمان اجرا : 32 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 32 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  با توجه به راه اندازی مرکز آزمون الکترونیک، فایل مهارت های مورد نیاز مسئول فنی مرکز آزمون برای شما ارسال می گردد. لطفا موارد مورد نظر خود را در فایل اضافه و ارسال نمایید.
  1399/4/7شنبه - ساعت ٩:١٤
  #35961
  1(بسته شده) 1399/4/7 09:14:21 - 35961#
  • اقدامات :
  • راه اندازی مرکز آزمون الکترونیک (زیرساخت)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با سلام
  با توجه به راه اندازی مرکز آزمون الکترونیک، فایل مهارت های مورد نیاز مسئول فنی مرکز آزمون برای شما ارسال می گردد. لطفا موارد مورد نظر خود را در فایل اضافه و ارسال نمایید.

  9.14 صبح | 7 تير 99