تدوین دستورالعمل امنیت سیستمهای اسکن مدارک پزشکی (Infrastructure)

 • مسئول :
 • سیدحسن هاشمی علیزادهسیدحسن هاشمی علیزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/4/4
  • تخمین پایان : 1399/4/12
  • پایان به موقع : 1399/4/12
  • مدت زمان تخمین : 8 روز
  • روز های کاری : 6 روز
  • مدت زمان اجرا : 8 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 8 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 7 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  با توجه به تصمیم دانشگاه مبنی بر اسکن مدارک پزشکی توسط شرکتهای خصوصی و پیرو جلسه ای که در همین خصوص داشتیم لطفا موراد ذیل انجام گیرد:
  1- تدوین دستورالعمل امنیتی برای سیستمهای مربوطه ( برای دو حالت:1 - سیستم از دانشگاه داده شود 2- سیستم توسط شرکت آورده شود)
  2- دستورالعمل اجرای port security برای پورتهای شبکه اتاق مربوط به اسکن مدارک
  3- در صورتیکه تجهیزات توسط دانشگاه تامین شود در دستورالعمل تدوین شده مسائل مربوط به حفظ سلامت فیزیکی تجهیزات در نظر گرفته شود.
  4- حتما پورتهای usb برای تجهیزات ذخیره سازی توسط آنتی ویروس بسته شود.
  5- رولهای آنتی ویروس طوری زده شود که از سیستم مربوطه فقط به سرور HIS دسترسی وجود داشته باشد.
  1399/4/4چهارشنبه - ساعت ١١:٢٤
  با توجه به اینکه مقرر شد پیش نویس در جلسه معاونت درمان بررسی و تایید شود با مهندس قاسم پور هماهنگ شد و مقرر شد شنبه 14 تیر 99 جلسه معاونت درمان برگزار شود و نتیجه نهایی اعلام شود.1399/4/14شنبه - ساعت ١٤:٣٩
  #35859
  دستورالعمل اسکن مدارک نسخه 21399/4/16دوشنبه - ساعت ١٤:٤١
  #36529
  سلام
  نسخه نهایی دستورالعمل اسکن مدارک را مهندس باقری برات فرستاد
  لطفا برای همه همکارا بفرست اگه نظری دارند نظر بدهند.
  در ضمن مهندس باقری گفتند فرم صورتجلسه را به صورت الکترونیک از طریق اتوماسیون بفرست.
  1399/4/17سه شنبه - ساعت ٨:٧
  #36534
  1(بسته شده) 1399/4/4 11:24:41 - 35859#
  • اقدامات :
  • تدوین دستورالعمل امنیت سیستمهای اسکن مدارک پزشکی (زیرساخت)
  • ضرب العجل : 12:0:0:0 - 1399/4/8 - انجام شده در : 1:0:1:0 - 1399/5/22 عبور از مهلت انجام (1443روز و 7ساعت)
   1143%

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با سلام
  با توجه به تصمیم دانشگاه مبنی بر اسکن مدارک پزشکی توسط شرکتهای خصوصی و پیرو جلسه ای که در همین خصوص داشتیم لطفا موراد ذیل انجام گیرد:
  1- تدوین دستورالعمل امنیتی برای سیستمهای مربوطه ( برای دو حالت:1 - سیستم از دانشگاه داده شود 2- سیستم توسط شرکت آورده شود)
  2- دستورالعمل اجرای port security برای پورتهای شبکه اتاق مربوط به اسکن مدارک
  3- در صورتیکه تجهیزات توسط دانشگاه تامین شود در دستورالعمل تدوین شده مسائل مربوط به حفظ سلامت فیزیکی تجهیزات در نظر گرفته شود.
  4- حتما پورتهای usb برای تجهیزات ذخیره سازی توسط آنتی ویروس بسته شود.
  5- رولهای آنتی ویروس طوری زده شود که از سیستم مربوطه فقط به سرور HIS دسترسی وجود داشته باشد.

  11.24 صبح | 4 تير 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با توجه به اینکه مقرر شد پیش نویس در جلسه معاونت درمان بررسی و تایید شود با مهندس قاسم پور هماهنگ شد و مقرر شد شنبه 14 تیر 99 جلسه معاونت درمان برگزار شود و نتیجه نهایی اعلام شود.

  14.39 ظهر | 14 تير 99
  2(بسته شده) 1399/4/16 14:41:43 - 36529#
  • اقدامات :
  • تدوین دستورالعمل امنیت سیستمهای اسکن مدارک پزشکی (زیرساخت)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  دستورالعمل اسکن مدارک نسخه 2

  14.41 ظهر | 16 تير 99
  3 1399/4/17 08:07:00 - 36534#
  • اقدامات :
  • تدوین دستورالعمل امنیت سیستمهای اسکن مدارک پزشکی (زیرساخت)

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  سلام
  نسخه نهایی دستورالعمل اسکن مدارک را مهندس باقری برات فرستاد
  لطفا برای همه همکارا بفرست اگه نظری دارند نظر بدهند.
  در ضمن مهندس باقری گفتند فرم صورتجلسه را به صورت الکترونیک از طریق اتوماسیون بفرست.

  8.7 صبح | 17 تير 99