انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/3/1
  • تخمین پایان : 1399/12/29
  • پایان با تاخیر : 1400/4/7
  • مدت زمان تخمین : 302 روز
  • روز های کاری : 269 روز
  • مدت زمان اجرا : 403 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 75 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام پیوست فاوا قرار دادها به شرح پیوست می باشد لطفا پیرو جلسه دیروز حتما قراردادها را طبق توضیحات ارائه شده مطالعه نمایید و نظرات خود را جهت جمع بندی ارائه نمایید.1399/4/8یكشنبه - ساعت ٨:٣٨
  #36023
  با سلام
  لطفا پیوست بهره بردار مربوط به قراردادهای پکس را طبق جلسات قبلی آماده و در این قسمت ارسال نمایید. (در جلسات کمیته فاوا درمان توضیح داده شد از کدام قسمت سایت می توانید برداشت کنید)
  1399/5/11شنبه - ساعت ١٢:٢٦
  سلام. قرارداد بصورت فیزیکی دست ما رسید و در قسمت بهره بردار نوشته شده من بعنوان بهره بردار هیچ نقاضایی ندارم. واحد رادیولوژی هم امضا کردن. چه جیزی باید ارسال کنیم؟1399/5/11شنبه - ساعت ١٣:١٩
  همین کفایت میکنه1399/5/12یكشنبه - ساعت ١٠:٣٢
  سلام چشم از بیمارستانها خواسته شد که ژیوست بهره بردار را پز کنند1399/5/12یكشنبه - ساعت ١٠:٥١
  جح چون به تیکت زمان دادی
  لطفا تیکت را به نحوه مثبت یا منفی ببند
  کسانی هم که تخطی کردن را مشخص و در صورت لزوم با آنها برخورد کنید و از کسانی که وظیفه خودشون رو به درستی انجام داده اند تشکر می کنم.
  1399/11/2پنج شنبه - ساعت ١٣:١٠
  #38205
  با سلام قرارداد pacs بیمارستان امام علی و بیمارستان آیت الله هاشمی امروز امضا شد1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٤:٢٤
  مشاهده شد1399/7/15سه شنبه - ساعت ١١:٤٦
  #41681
  با سلام قرارداد pacs بیمارستان امام خمینی شیروان در تاریخ 12/7/99 امضا شد1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٤:٢٥
  مشاهده شد1399/7/15سه شنبه - ساعت ١١:٤٦
  #41682
  امروز با آقای میرزرندی در خصوص قرارداد تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو صحبت شد.1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٤:٢٦
  مشاهده شد1399/7/15سه شنبه - ساعت ١١:٤٦
  #41683
  قرارداد پشتیبانی اتوماسیون اداری در حال حاضر دست آقای مصطفائیان جهت امضای امور قراردادها می باشد.1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٤:٢٦
  مشاهده شد.1399/7/15سه شنبه - ساعت ١١:٣٠
  #41684
  سلام لطفا با شماره 09123220994 آقای مهندس حکمی بابت بند قرارداد سامانه تجهیزات پزشکی اینکه شرکت باید قابلیت احراز هویت از طریق اکتیو دایرکتوری داشته باشد صحبت کنید و به هر توافقی رسیدید بگید که من در قرارداد بذارم.1399/7/14دوشنبه - ساعت ١١:١٠
  سلام
  صحبت کردم و توضیحات لازم رو دادم
  ولی احتمالا یه هزینه ای رو طلب بکنند، چون طبق گهته های اینا، هیچ دانشگاه دیگه ای اینو نخواسته
  1399/7/14دوشنبه - ساعت ١٣:١٩
  قرار شد حتما آیین نامه شورای فاوا براش ارسال بشه
  چون تو اون لزوم استفاده از sso اشاره شده
  1399/7/14دوشنبه - ساعت ١٣:٢٠
  #41766
  با آقای ایزانلو در خصوص فرمت جدید قرارداد ها صحبت کردم و ایشان فرمت جدید را قبول کردند 1399/7/21دوشنبه - ساعت ٨:١٩
  #42165
  قرارداد اتوماسیون اداری تکمیل و امضا شد1399/7/30چهارشنبه - ساعت ٧:٥٧
  مشاهده شد.1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٣:٢٢
  #42757
  قرارداد پکس شیروان آماده و امضا شد1399/7/30چهارشنبه - ساعت ٧:٥٧
  مشاهده شد.1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٣:٢٢
  #42758
  قرارداد پکس امام رضا آماده و امضا شد1399/7/30چهارشنبه - ساعت ٧:٥٨
  مشاهده شد.1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٣:٢٢
  #42759
  قرارداد پکس فاروج امضا شد1399/7/30چهارشنبه - ساعت ٧:٥٨
  مشاهده شد.1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٣:٢١
  #42760
  قرارداد پشتیبانی سامانه آذرخش تهیه و امضا شد و در اختیار مدیریت منابع انسانی قرار گرفت1399/8/6سه شنبه - ساعت ١٨:١٨
  #43207
  با سلام قرارداد شرکت روزآمد (تعهدی) آماده شد و در اختیار آقای جلالی داده شد. مدت زمان صرف شده 4 ساعت1399/11/29چهارشنبه - ساعت ٨:٣٠
  #51869
  با سلام
  قرارداد پشتیبانی سامانه تجهیزات پزشکی تهیه شد و در اختیار خانم قانع در معاونت غذا و دارو قرار گرفت
  مدت زمان صرف شده 10 ساعت
  1399/11/29چهارشنبه - ساعت ٨:٣١
  #51870
  1(بسته شده) 1399/4/8 08:38:20 - 36023#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام پیوست فاوا قرار دادها به شرح پیوست می باشد لطفا پیرو جلسه دیروز حتما قراردادها را طبق توضیحات ارائه شده مطالعه نمایید و نظرات خود را جهت جمع بندی ارائه نمایید.

  8.38 صبح | 8 تير 99
  2(بسته شده) 1399/5/11 12:26:10 - 38205#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)
  • ضرب العجل : 14:0:0:0 - 1399/5/13 - انجام شده در : 13:3:3:650 - 1399/12/25 عبور از مهلت انجام (1223روز و 16ساعت)
   10651%

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام
  لطفا پیوست بهره بردار مربوط به قراردادهای پکس را طبق جلسات قبلی آماده و در این قسمت ارسال نمایید. (در جلسات کمیته فاوا درمان توضیح داده شد از کدام قسمت سایت می توانید برداشت کنید)

  12.26 ظهر | 11 مرداد 99

  پریزاد مهوش (0682444911)

  سلام. قرارداد بصورت فیزیکی دست ما رسید و در قسمت بهره بردار نوشته شده من بعنوان بهره بردار هیچ نقاضایی ندارم. واحد رادیولوژی هم امضا کردن. چه جیزی باید ارسال کنیم؟

  13.19 ظهر | 11 مرداد 99

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  سلام چشم از بیمارستانها خواسته شد که ژیوست بهره بردار را پز کنند

  10.51 صبح | 12 مرداد 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  چون به تیکت زمان دادی
  لطفا تیکت را به نحوه مثبت یا منفی ببند
  کسانی هم که تخطی کردن را مشخص و در صورت لزوم با آنها برخورد کنید و از کسانی که وظیفه خودشون رو به درستی انجام داده اند تشکر می کنم.

  13.10 ظهر | 2 بهمن 99
  3(بسته شده) 1399/7/13 14:24:33 - 41681#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام قرارداد pacs بیمارستان امام علی و بیمارستان آیت الله هاشمی امروز امضا شد

  14.24 ظهر | 13 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مشاهده شد

  11.46 صبح | 15 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/7/13 14:25:13 - 41682#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام قرارداد pacs بیمارستان امام خمینی شیروان در تاریخ 12/7/99 امضا شد

  14.25 ظهر | 13 مهر 99
  5(بسته شده) 1399/7/13 14:26:04 - 41683#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  امروز با آقای میرزرندی در خصوص قرارداد تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو صحبت شد.

  14.26 ظهر | 13 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مشاهده شد

  11.46 صبح | 15 مهر 99
  6(بسته شده) 1399/7/13 14:26:51 - 41684#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  قرارداد پشتیبانی اتوماسیون اداری در حال حاضر دست آقای مصطفائیان جهت امضای امور قراردادها می باشد.

  14.26 ظهر | 13 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مشاهده شد.

  11.30 صبح | 15 مهر 99
  7(بسته شده) 1399/7/14 11:10:21 - 41766#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  سلام لطفا با شماره 09123220994 آقای مهندس حکمی بابت بند قرارداد سامانه تجهیزات پزشکی اینکه شرکت باید قابلیت احراز هویت از طریق اکتیو دایرکتوری داشته باشد صحبت کنید و به هر توافقی رسیدید بگید که من در قرارداد بذارم.

  11.10 صبح | 14 مهر 99

  میلاد قاضی زاده (2259937721)

  سلام
  صحبت کردم و توضیحات لازم رو دادم
  ولی احتمالا یه هزینه ای رو طلب بکنند، چون طبق گهته های اینا، هیچ دانشگاه دیگه ای اینو نخواسته

  13.19 ظهر | 14 مهر 99

  میلاد قاضی زاده (2259937721)

  قرار شد حتما آیین نامه شورای فاوا براش ارسال بشه
  چون تو اون لزوم استفاده از sso اشاره شده

  13.20 ظهر | 14 مهر 99
  8(بسته شده) 1399/7/21 08:19:43 - 42165#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با آقای ایزانلو در خصوص فرمت جدید قرارداد ها صحبت کردم و ایشان فرمت جدید را قبول کردند

  8.19 صبح | 21 مهر 99
  9(بسته شده) 1399/7/30 07:57:10 - 42757#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  قرارداد اتوماسیون اداری تکمیل و امضا شد

  7.57 صبح | 30 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مشاهده شد.

  13.22 ظهر | 30 مهر 99
  10(بسته شده) 1399/7/30 07:57:46 - 42758#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  قرارداد پکس شیروان آماده و امضا شد

  7.57 صبح | 30 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مشاهده شد.

  13.22 ظهر | 30 مهر 99
  11(بسته شده) 1399/7/30 07:58:10 - 42759#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  قرارداد پکس امام رضا آماده و امضا شد

  7.58 صبح | 30 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مشاهده شد.

  13.22 ظهر | 30 مهر 99
  12(بسته شده) 1399/7/30 07:58:36 - 42760#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  قرارداد پکس فاروج امضا شد

  7.58 صبح | 30 مهر 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  مشاهده شد.

  13.21 ظهر | 30 مهر 99
  13(بسته شده) 1399/8/6 18:18:33 - 43207#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  قرارداد پشتیبانی سامانه آذرخش تهیه و امضا شد و در اختیار مدیریت منابع انسانی قرار گرفت

  18.18 ظهر | 6 آبان 99
  14(بسته شده) 1399/11/29 08:30:53 - 51869#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام قرارداد شرکت روزآمد (تعهدی) آماده شد و در اختیار آقای جلالی داده شد. مدت زمان صرف شده 4 ساعت

  8.30 صبح | 29 بهمن 99
  15(بسته شده) 1399/11/29 08:31:58 - 51870#
  • اقدامات :
  • انعقاد قراردادهای پشتیبانی و خرید سامانه ها (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام
  قرارداد پشتیبانی سامانه تجهیزات پزشکی تهیه شد و در اختیار خانم قانع در معاونت غذا و دارو قرار گرفت
  مدت زمان صرف شده 10 ساعت

  8.31 صبح | 29 بهمن 99