مانیتورینگ ارتباطات، دیتا سنتر (Connections)

 • هر روز یک حداقل یک عدد تیکت به پروژه الصاق گردد
 • مسئول :
 • احسان حاتمیاحسان حاتمی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/1
  • تخمین پایان : 1399/12/29
  • پایان به موقع : 1399/12/29
  • مدت زمان تخمین : 365 روز
  • روز های کاری : 244 روز
  • مدت زمان اجرا : 364 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 110 ساعت/نفر
  • احسان حاتمی : 20 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 60 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  جح ماینتورینگ شبکه در حال رصد گردد.1399/5/27دوشنبه - ساعت ٨:٢١
  #39175
  با سلام
  در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.
  پروژه در اختیار بنده نیست.
  1399/7/15سه شنبه - ساعت ١٠:٤٧
  #41842
  لطفا گزارش مانیتورینگ میزان پهنای باند ارتباطی هر واحد ئ=در هفته گذشته و ماه قبل ارائه شود.1399/8/28چهارشنبه - ساعت ١٠:٣٨
  جح گزارش هفته پیش..!1399/9/1شنبه - ساعت ١١:٥٠
  سلام گزارش وضعیت ارتباطات رادیو های مهم در یک ماه اخیر :1399/9/24دوشنبه - ساعت ٧:٥٢
  وضعیت رادیو اخر داغ1399/9/24دوشنبه - ساعت ٨:١
  جح 👍1399/9/24دوشنبه - ساعت ١٤:١٨
  'گزارش 25 بهمن تا 25 اسفند1399/12/25دوشنبه - ساعت ٢٣:٥
  #44784
  1(بسته شده) 1399/5/27 08:21:19 - 39175#
  • اقدامات :
  • مانیتورینگ ارتباطات، دیتا سنتر (Connections)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  ماینتورینگ شبکه در حال رصد گردد.

  8.21 صبح | 27 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/7/15 10:47:25 - 41842#
  • اقدامات :
  • مانیتورینگ ارتباطات، دیتا سنتر (Connections)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با سلام
  در این خصوص اقدامات لازم انجام شود.
  پروژه در اختیار بنده نیست.

  10.47 صبح | 15 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/8/28 10:38:16 - 44784#
  • اقدامات :
  • مانیتورینگ ارتباطات، دیتا سنتر (Connections)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  لطفا گزارش مانیتورینگ میزان پهنای باند ارتباطی هر واحد ئ=در هفته گذشته و ماه قبل ارائه شود.

  10.38 صبح | 28 آبان 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  گزارش هفته پیش..!

  11.50 صبح | 1 آذر 99

  احسان حاتمی (0639476236)

  سلام گزارش وضعیت ارتباطات رادیو های مهم در یک ماه اخیر :

  7.52 صبح | 24 آذر 99

  احسان حاتمی (0639476236)

  وضعیت رادیو اخر داغ

  8.1 صبح | 24 آذر 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  👍

  14.18 ظهر | 24 آذر 99

  احسان حاتمی (0639476236)

  'گزارش 25 بهمن تا 25 اسفند

  23.5 ظهر | 25 اسفند 99