پیاده سازی شاخص های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات (آمار)

 • مسئول :
 • بابک قهرمانیبابک قهرمانی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/3/1
  • تخمین پایان : 1399/4/31
  • پایان به موقع : 1399/4/31
  • مدت زمان تخمین : 61 روز
  • روز های کاری : 40 روز
  • مدت زمان اجرا : 61 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 90 ساعت/نفر
  • بابک قهرمانی : 1 ساعت/نفر
  • زهرا جعفرزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  بق با سلام
  لطفا شاخص های آماری مورد اشاره در آخرین جلسه مجازی این مدیریت به شرح ذیل توسط مسئولین محترم فاوا در بیمارستان ها در بازه های زمانی تعیین شده ثبت گردد.
  آدرس سامانه : satm.nkums.ac.ir
  نام کاربری و کلمه عبور : اکانت اینترنت (اکتیو دایرکتوری)
  شناسه فرم های اشاره شده جهت تکمیل آمار :
  شناسه1247 : شاخص های آماری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
  شناسه 1250 : شاخص های فنی سپاس
  شناسه 940 : شاخص های ارزیابی کیفیت داده های سپاس
  در صورت ابهام شماره های 1005 و 1011 پاسخگو هستند.
  ** اولین مرحله ورود اطلاعات انتهای خرداد
  1399/3/21چهارشنبه - ساعت ١١:٢
  سلام مهندس باز نمیشه1399/3/22پنج شنبه - ساعت ١٢:١٤
  سلام آدرس اشتباهه. آدرسی هم که در جلسه فرمودین sahm2 هم باز نمیشه1399/3/24شنبه - ساعت ٨:١٩
  سامانه باز نمیشه..............نه با sahm2..............sahm...............satm1399/3/25یكشنبه - ساعت ٨:٥
  پیگیری ، تماس تلفنی و پاسخ به تلفن همکاران بیمارستانی انجام شد1399/3/25یكشنبه - ساعت ١٤:١٤
  سلام. لطفا راهنمایی بفرمایید با چه آدرسی وارد بشیم؟1399/3/25یكشنبه - ساعت ١٤:١٨
  #35130
  بق با سلام لطفا در سهم ایجاد گردد1399/5/1چهارشنبه - ساعت ٨:٥٧
  با سلام فرمول نویسی شاخصهای فنی سپاس و رز برای بیمارستانهای استان انجام گردید.1399/5/5یكشنبه - ساعت ١٠:٣٩
  فرمول نویسی کلی برای بیمارستانها انجام گردید1399/5/6دوشنبه - ساعت ١٢:٣٦
  با سلام داده های سه ماهه اول 99 مربوط به شاخصهای تفصیلی سپاس ثبت گردید.1399/5/11شنبه - ساعت ١٥:١٢
  امور مربوط به شاخصهای آنتی ویروس انجام و به خانم صفایی تحویل گردید.1399/5/27دوشنبه - ساعت ١٣:٤٩
  #37423
  بق با سلام.اتمام عملیات1399/5/11شنبه - ساعت ٨:٥
  #38122
  1(بسته شده) 1399/3/21 11:02:25 - 35130#
  • اقدامات :
  • پیاده سازی شاخص های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات (آمار)
  • ضرب العجل : 15:0:0:0 - 1399/3/30 - انجام شده در : 10:21:23:547 - 1399/8/27 عبور از مهلت انجام (1341روز و 18ساعت)
   1714%
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام
  لطفا شاخص های آماری مورد اشاره در آخرین جلسه مجازی این مدیریت به شرح ذیل توسط مسئولین محترم فاوا در بیمارستان ها در بازه های زمانی تعیین شده ثبت گردد.
  آدرس سامانه : satm.nkums.ac.ir
  نام کاربری و کلمه عبور : اکانت اینترنت (اکتیو دایرکتوری)
  شناسه فرم های اشاره شده جهت تکمیل آمار :
  شناسه1247 : شاخص های آماری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
  شناسه 1250 : شاخص های فنی سپاس
  شناسه 940 : شاخص های ارزیابی کیفیت داده های سپاس
  در صورت ابهام شماره های 1005 و 1011 پاسخگو هستند.
  ** اولین مرحله ورود اطلاعات انتهای خرداد

  11.2 صبح | 21 خرداد 99

  سید حسین حسینی فر (0759720835)

  سلام مهندس باز نمیشه

  12.14 ظهر | 22 خرداد 99

  پریزاد مهوش (0682444911)

  سلام آدرس اشتباهه. آدرسی هم که در جلسه فرمودین sahm2 هم باز نمیشه

  8.19 صبح | 24 خرداد 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  سامانه باز نمیشه..............نه با sahm2..............sahm...............satm

  8.5 صبح | 25 خرداد 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  پیگیری ، تماس تلفنی و پاسخ به تلفن همکاران بیمارستانی انجام شد

  14.14 ظهر | 25 خرداد 99

  پریزاد مهوش (0682444911)

  سلام. لطفا راهنمایی بفرمایید با چه آدرسی وارد بشیم؟

  14.18 ظهر | 25 خرداد 99
  2 1399/5/1 08:57:54 - 37423#
  • اقدامات :
  • پیاده سازی شاخص های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات (آمار)
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام لطفا در سهم ایجاد گردد

  8.57 صبح | 1 مرداد 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام فرمول نویسی شاخصهای فنی سپاس و رز برای بیمارستانهای استان انجام گردید.

  10.39 صبح | 5 مرداد 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  فرمول نویسی کلی برای بیمارستانها انجام گردید

  12.36 ظهر | 6 مرداد 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  با سلام داده های سه ماهه اول 99 مربوط به شاخصهای تفصیلی سپاس ثبت گردید.

  15.12 ظهر | 11 مرداد 99

  زهرا جعفرزاده (0759525145)

  امور مربوط به شاخصهای آنتی ویروس انجام و به خانم صفایی تحویل گردید.

  13.49 ظهر | 27 مرداد 99
  3(بسته شده) 1399/5/11 08:05:31 - 38122#
  • اقدامات :
  • پیاده سازی شاخص های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات (آمار)
  بق

  بابک قهرمانی (0670090794)

  با سلام.اتمام عملیات

  8.5 صبح | 11 مرداد 99