پیاده سازی cisco hardning (Infrastructure)

 • مسئول :
 • بابک شهسواربابک شهسوار
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/5/1
  • تخمین پایان : 1399/7/30
  • پایان به موقع : 1399/7/30
  • مدت زمان تخمین : 92 روز
  • روز های کاری : 63 روز
  • مدت زمان اجرا : 91 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 3 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  در خصوص این پروژه روی کلیه سوییچ های Core
  1- روی تمام سوییچ های SSH فعال شده
  2- Enable Secret Password فعال شده
  3- service password-encryption چک شده و فعال می باشد
  4- پورت های بلااستفاده با هماهنگی واحد ها روی تعدادی از سوییچ ها Disable شده و روی تعداد باقیمانده در دست اقدام می باشد.
  5- امن سازي پورت console سوئيچ ها بررسی شده
  1399/6/29شنبه - ساعت ١٠:٣٣
  6- امن سازي رابط تحت وب با دستور : no ip http server

  اقدامات ذیل در دست انجام می باشد
  1- پیاده سازیver3 snmp
  2- و سایر نکاتی که با مشورت گرفتن از اساتید در مجموعه ما قابل پیاده سازی می باشد متعاقبا اعلام خواهد شد
  1399/6/29شنبه - ساعت ١١:٤٧
  ضمن تشکر از شما
  دلیل انجام این اقدام را بفرمایید؟
  اقداماتی ک باقی مانده است را لطفا کلیه مستندات ضمیمه تیکت شود
  1399/6/29شنبه - ساعت ٢٠:٤٦
  با سلام و احترام
  دلیل انجام اقدام بالابردن سطح امنیت در سوییچ های core هست
  سوییچ های core در ستاد و سایر واحدهای تابعه حدود 50 تا سوییچ هست
  1399/7/7دوشنبه - ساعت ٩:٤٨
  از روز دوشنبه تا چهارشنبه backup های ماهیانه گرفته خواهد شد.1399/7/7دوشنبه - ساعت ٩:٥١
  Backup از سوییچ های core گرفته شد1399/7/9چهارشنبه - ساعت ١٣:٤٠
  #40660
  امن سازي رابط تحت وب سوییچ های core در این هفته در دست اقدام می باشد
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٢:٢٥
  #41667
  با سلام و احترام
  اقدامات مربوط به این پروژه طبق تیکت اعلام شده انجام شده.
  در صورت صلاحدید اتمام این پروژه اعلام گردد و در فاز بعدی پس از هماهنگی با مشاور ،طبق طرح ریزی های آتی پروژه ای جدید تعریف و اقداماتی که مشخص خواهد شد پیاده سازی و اجرا گردد
  با تشکر
  1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٤:٢٣
  #42850
  1(بسته شده) 1399/6/29 10:33:36 - 40660#
  • اقدامات :
  • پیاده سازی cisco hardning (Infrastructure)

  سمیه صفایی (0829442571)

  در خصوص این پروژه روی کلیه سوییچ های Core
  1- روی تمام سوییچ های SSH فعال شده
  2- Enable Secret Password فعال شده
  3- service password-encryption چک شده و فعال می باشد
  4- پورت های بلااستفاده با هماهنگی واحد ها روی تعدادی از سوییچ ها Disable شده و روی تعداد باقیمانده در دست اقدام می باشد.
  5- امن سازي پورت console سوئيچ ها بررسی شده

  10.33 صبح | 29 شهريور 99

  سمیه صفایی (0829442571)

  6- امن سازي رابط تحت وب با دستور : no ip http server

  اقدامات ذیل در دست انجام می باشد
  1- پیاده سازیver3 snmp
  2- و سایر نکاتی که با مشورت گرفتن از اساتید در مجموعه ما قابل پیاده سازی می باشد متعاقبا اعلام خواهد شد

  11.47 صبح | 29 شهريور 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  ضمن تشکر از شما
  دلیل انجام این اقدام را بفرمایید؟
  اقداماتی ک باقی مانده است را لطفا کلیه مستندات ضمیمه تیکت شود

  20.46 ظهر | 29 شهريور 99

  سمیه صفایی (0829442571)

  با سلام و احترام
  دلیل انجام اقدام بالابردن سطح امنیت در سوییچ های core هست
  سوییچ های core در ستاد و سایر واحدهای تابعه حدود 50 تا سوییچ هست

  9.48 صبح | 7 مهر 99

  سمیه صفایی (0829442571)

  از روز دوشنبه تا چهارشنبه backup های ماهیانه گرفته خواهد شد.

  9.51 صبح | 7 مهر 99

  سمیه صفایی (0829442571)

  Backup از سوییچ های core گرفته شد

  13.40 ظهر | 9 مهر 99
  2 1399/7/13 12:25:51 - 41667#
  • اقدامات :
  • پیاده سازی cisco hardning (Infrastructure)

  سمیه صفایی (0829442571)

  امن سازي رابط تحت وب سوییچ های core در این هفته در دست اقدام می باشد

  12.25 ظهر | 13 مهر 99
  3 1399/7/30 14:23:22 - 42850#
  • اقدامات :
  • پیاده سازی cisco hardning (Infrastructure)

  سمیه صفایی (0829442571)

  با سلام و احترام
  اقدامات مربوط به این پروژه طبق تیکت اعلام شده انجام شده.
  در صورت صلاحدید اتمام این پروژه اعلام گردد و در فاز بعدی پس از هماهنگی با مشاور ،طبق طرح ریزی های آتی پروژه ای جدید تعریف و اقداماتی که مشخص خواهد شد پیاده سازی و اجرا گردد
  با تشکر

  14.23 ظهر | 30 مهر 99