ارتقا سیستم وایرلس ساختمان جدید فاوا (Connections)

این پروژه در نتیجه ادغام پروژه های ذیل ایجاد گردیده است :
 • مسئول :
 • بابک شهسواربابک شهسوار
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/3/17
  • تخمین پایان : 1399/12/28
  • مدت زمان تخمین : 286 روز
  • روز های کاری : 197 روز
  • مدت زمان اجرا : 308 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 100 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 10 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام و احترام
  جهت پروژه ارتقاء سیستم وایرلس ساختمان جدید فاوا همانطور که مستحضر هستید
  طبق بررسی هایی که خودم انجام دادم و همچنین آقای مهندس باقری و راهنمایی که از شرکت گرفتم و تغییراتی که انجام شده نتیجه متفاوتی در خصوص کیفیت سرویس ایجاد نشد و به نظر می رسد دو عدد اکسس پوینت در حال استفاده در این ساختمان مشکلی ندارند.
  و طبق رایزنی هاو بررسی هایی که درگروه شبکه انجام شده به احتمال خیلی بالا مشکل از لینک رادیویی امام حسن به دیتاسنتر می باشد در خصوص مشکلات تلفنی
  و از طرفی با عنایت به اینکه لینک رادیویی امام حسن-دیتا سنتر در دست خرید می باشد،خواهشمند است در صورت امکان این پروژه تا آخر مهرماه تمدید گردد تا پس از راه اندازی لینک جدید بررسی های مجدد انجام گردد تا مشخص گردد کیفیت بهتری حاصل می گردد یا خیر.
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٢:١٥
  و در صورت صلاحدید یک جلسه کارگروه مجدد برگزار گردد جهت بارش افکار1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٢:١٦
  #41666
  1 1399/7/13 12:15:34 - 41666#
  • اقدامات :
  • ارتقا سیستم وایرلس ساختمان جدید فاوا (Connections)

  سمیه صفایی (0829442571)

  با سلام و احترام
  جهت پروژه ارتقاء سیستم وایرلس ساختمان جدید فاوا همانطور که مستحضر هستید
  طبق بررسی هایی که خودم انجام دادم و همچنین آقای مهندس باقری و راهنمایی که از شرکت گرفتم و تغییراتی که انجام شده نتیجه متفاوتی در خصوص کیفیت سرویس ایجاد نشد و به نظر می رسد دو عدد اکسس پوینت در حال استفاده در این ساختمان مشکلی ندارند.
  و طبق رایزنی هاو بررسی هایی که درگروه شبکه انجام شده به احتمال خیلی بالا مشکل از لینک رادیویی امام حسن به دیتاسنتر می باشد در خصوص مشکلات تلفنی
  و از طرفی با عنایت به اینکه لینک رادیویی امام حسن-دیتا سنتر در دست خرید می باشد،خواهشمند است در صورت امکان این پروژه تا آخر مهرماه تمدید گردد تا پس از راه اندازی لینک جدید بررسی های مجدد انجام گردد تا مشخص گردد کیفیت بهتری حاصل می گردد یا خیر.

  12.15 ظهر | 13 مهر 99

  سمیه صفایی (0829442571)

  و در صورت صلاحدید یک جلسه کارگروه مجدد برگزار گردد جهت بارش افکار

  12.16 ظهر | 13 مهر 99