اتصال گرمه و جاجرم و راز به شبکه دانشگاه (Connections)

 • مسئول :
 • سیدحسن هاشمی علیزادهسیدحسن هاشمی علیزاده
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/4/15
  • تخمین پایان : 1399/5/15
  • پایان به موقع : 1399/5/6
  • مدت زمان تخمین : 31 روز
  • روز های کاری : 24 روز
  • مدت زمان اجرا : 22 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 14 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  سلام
  پروژه فیبر دانشکده پزشکی تعریف نشده
  1399/4/14شنبه - ساعت ١٠:١٠
  با سلام
  نقشه برای شبکه بهداشت گرمه می باشد. پروژه فیبر هم نداریم.
  1399/4/15یكشنبه - ساعت ٩:٢٤
  سلام
  پیام اشتباه فرستاده شده

  1399/4/15یكشنبه - ساعت ١٠:١٨
  با سلام
  به نظر بنده با توجه به وجود ساختمان اورژانس و تعدادی اتاق اضافی در ساختمان مورد اشاره بهتر است برای مکان مورد نظر یک عدد رک در نظر گرفته شود.
  و با توجه به جلسه ای که برگزار شد و در خصوص راه اندازی کریو صحبت شد بهتر است مودمی که در اورژانس استفاده شده به محل مرکزی انتقال یابد و تمامی مودم ها قبل از کریو قرار گیرند و تمامی ترافیک از طریق کریو کنترل شود.
  با توجه به وجود مسائل دیگری که در گرمه وجود دارد به نظر بنده نیاز به بازدید حضوری از شهرستان گرمه می باشد.
  1399/4/21شنبه - ساعت ٩:١٠
  #36060
  در خصوص اتصال گرمه و جاجرم به شبکه دانشگاه:
  1- امکان سنجی برقراری ارتباط رادیویی صورت گیرد.
  2- پیگیری جهت اتصال فیبر نوری به گرمه و جاجرم( نامه ای در این خصوص برای شما ارجاع داده می شود.)
  3- در صورتیکه امکان ارتباط رادیویی وجود ندارد بررسی راهکارهای دریافت سرویس از شرکتهای خصوصی.
  1399/4/10سه شنبه - ساعت ١٥:٣٣
  با سلام
  نامه ای در این خصوص مشاهده نکردم
  به نظر بنده نیاز به بازدید میدانی از محل می باشد.
  و اینکه نیاز به نامه نگاری از سوی همکاران مجموعه در خصوص برآورد هزینه و تامین اعتبار می باشد.
  1399/4/21شنبه - ساعت ٩:٢
  با سلام
  در عنوان پروژه شهر راز نیز ذکر شده
  به نظر بنده باید پروژه دیگری برای اقدامات شهر راز تعریف گردد.
  با توجه به اینکه شهرستان گرمه و جاجرم در یک مسیر قرار دارند میشود در یک پروژه پیگیری شود اما راز خود نیاز به تعریف پروژه دیگری دارد.
  1399/4/21شنبه - ساعت ٩:١٣
  با سلام
  برای ادامه فرآیند به نظرم نیاز به بازدید میدانی از شهرستانهای گرمه و جاجرم می باشد.
  1399/5/6دوشنبه - ساعت ١٠:٣
  نکته بعدی اینکه
  این اقدام در این مرحله به حالت تعلیق در بیاد تا بعد از بازدید دوباره به جریان بیافتد.
  1399/5/6دوشنبه - ساعت ١٠:٤
  #36234
  1(بسته شده) 1399/4/8 11:47:08 - 36060#
  • اقدامات :
  • اتصال گرمه و جاجرم و راز به شبکه دانشگاه (ارتباطات)

  مریم امامی (5209958981)

  با سلام
  نقشه برای شبکه بهداشت گرمه می باشد. پروژه فیبر هم نداریم.

  9.24 صبح | 15 تير 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  سلام
  پیام اشتباه فرستاده شده

  10.18 صبح | 15 تير 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  به نظر بنده با توجه به وجود ساختمان اورژانس و تعدادی اتاق اضافی در ساختمان مورد اشاره بهتر است برای مکان مورد نظر یک عدد رک در نظر گرفته شود.
  و با توجه به جلسه ای که برگزار شد و در خصوص راه اندازی کریو صحبت شد بهتر است مودمی که در اورژانس استفاده شده به محل مرکزی انتقال یابد و تمامی مودم ها قبل از کریو قرار گیرند و تمامی ترافیک از طریق کریو کنترل شود.
  با توجه به وجود مسائل دیگری که در گرمه وجود دارد به نظر بنده نیاز به بازدید حضوری از شهرستان گرمه می باشد.

  9.10 صبح | 21 تير 99
  2(بسته شده) 1399/4/10 15:33:18 - 36234#
  • اقدامات :
  • اتصال گرمه و جاجرم و راز به شبکه دانشگاه (زیرساخت)
  • ضرب العجل : 12:0:0:0 - 1399/4/25 - انجام شده در : 11:48:8:270 - 1399/10/14 عبور از مهلت انجام (1296روز و 23ساعت)
   1252%

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  در خصوص اتصال گرمه و جاجرم به شبکه دانشگاه:
  1- امکان سنجی برقراری ارتباط رادیویی صورت گیرد.
  2- پیگیری جهت اتصال فیبر نوری به گرمه و جاجرم( نامه ای در این خصوص برای شما ارجاع داده می شود.)
  3- در صورتیکه امکان ارتباط رادیویی وجود ندارد بررسی راهکارهای دریافت سرویس از شرکتهای خصوصی.

  15.33 ظهر | 10 تير 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  نامه ای در این خصوص مشاهده نکردم
  به نظر بنده نیاز به بازدید میدانی از محل می باشد.
  و اینکه نیاز به نامه نگاری از سوی همکاران مجموعه در خصوص برآورد هزینه و تامین اعتبار می باشد.

  9.2 صبح | 21 تير 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  در عنوان پروژه شهر راز نیز ذکر شده
  به نظر بنده باید پروژه دیگری برای اقدامات شهر راز تعریف گردد.
  با توجه به اینکه شهرستان گرمه و جاجرم در یک مسیر قرار دارند میشود در یک پروژه پیگیری شود اما راز خود نیاز به تعریف پروژه دیگری دارد.

  9.13 صبح | 21 تير 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  با سلام
  برای ادامه فرآیند به نظرم نیاز به بازدید میدانی از شهرستانهای گرمه و جاجرم می باشد.

  10.3 صبح | 6 مرداد 99

  سیدحسن هاشمی علیزاده (0829892621)

  نکته بعدی اینکه
  این اقدام در این مرحله به حالت تعلیق در بیاد تا بعد از بازدید دوباره به جریان بیافتد.

  10.4 صبح | 6 مرداد 99