پشتیبانی فنی شبکه دولت 1400 (Infrastructure)

 • هر ماه تمدید می شود
 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/1
  • تخمین پایان : 1400/12/29
  • پایان به موقع : 1400/12/24
  • مدت زمان تخمین : 731 روز
  • روز های کاری : 487 روز
  • مدت زمان اجرا : 725 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 151 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 140 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 10 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام پروزه ها پشتیبانی فنی شبکه دولت و پشتیبانی فنی شبکه یکپارچه وزارت و پشتیبانی فنی سرورهای DNS دانشگاه اینها پشتیبانی و در طول سال باهار پیش میاد ...باید تا اخر سال باشه 1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٤:١١
  #42844
  1(بسته شده) 1399/7/30 14:11:26 - 42844#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی فنی شبکه دولت (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  با سلام پروزه ها پشتیبانی فنی شبکه دولت و پشتیبانی فنی شبکه یکپارچه وزارت و پشتیبانی فنی سرورهای DNS دانشگاه اینها پشتیبانی و در طول سال باهار پیش میاد ...باید تا اخر سال باشه

  14.11 ظهر | 30 مهر 99