پشتیبانی فنی سرورهای DNS دانشگاه (Infrastructure)

این پروژه در نتیجه ادغام پروژه های ذیل ایجاد گردیده است :
 • مسئول :
 • بابک شهسواربابک شهسوار
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/1
  • تخمین پایان : 1399/12/30
  • مدت زمان تخمین : 366 روز
  • روز های کاری : 245 روز
  • مدت زمان اجرا : 389 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 100 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 10 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  لطفا نام food.nkums.ac.ir برای Ip: 192.168.250.63 تنظیم نمایید.
  1399/4/4چهارشنبه - ساعت ١٠:١٤
  #35840
  1(بسته شده) 1399/4/4 10:14:28 - 35840#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی فنی سرورهای DNS دانشگاه (زیرساخت)

  اشرف ژاله (2993946625)

  با سلام
  لطفا نام food.nkums.ac.ir برای Ip: 192.168.250.63 تنظیم نمایید.

  10.14 صبح | 4 تير 99