پشتیبانی فنی سرورهای DNS دانشگاه 1400 (Infrastructure)

 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/1
  • تخمین پایان : 1400/12/29
  • پایان به موقع : 1400/12/24
  • مدت زمان تخمین : 730 روز
  • روز های کاری : 487 روز
  • مدت زمان اجرا : 725 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 100 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 70 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 10 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام
  لطفا نام food.nkums.ac.ir برای Ip: 192.168.250.63 تنظیم نمایید.
  1399/4/4چهارشنبه - ساعت ١٠:١٤
  #35840
  1(بسته شده) 1399/4/4 10:14:28 - 35840#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی فنی سرورهای DNS دانشگاه (زیرساخت)

  اشرف ژاله (2993946625)

  با سلام
  لطفا نام food.nkums.ac.ir برای Ip: 192.168.250.63 تنظیم نمایید.

  10.14 صبح | 4 تير 99