پشتیبانی فنی فایروال های دانشگاه 1400 (Infrastructure)

 • هر ماه تمدید می شود
 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/1
  • تخمین پایان : 1400/12/29
  • پایان به موقع : 1400/12/24
  • مدت زمان تخمین : 730 روز
  • روز های کاری : 487 روز
  • مدت زمان اجرا : 725 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 150 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 130 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 20 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  سرعت اینترنت زیرساخت به شدت افت کرده است. لطفا بررسی شود.1399/4/3سه شنبه - ساعت ١٢:٣
  #35782
  1(بسته شده) 1399/4/3 12:03:31 - 35782#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی فنی فایروال های دانشگاه (زیرساخت)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  سرعت اینترنت زیرساخت به شدت افت کرده است. لطفا بررسی شود.

  12.3 ظهر | 3 تير 99