پشتیبانی فنی فایروال های دانشگاه (Infrastructure)

این پروژه در نتیجه ادغام پروژه های ذیل ایجاد گردیده است :
 • مسئول :
 • بابک شهسواربابک شهسوار
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/1/1
  • تخمین پایان : 1399/12/29
  • مدت زمان تخمین : 364 روز
  • روز های کاری : 244 روز
  • مدت زمان اجرا : 386 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 150 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  سرعت اینترنت زیرساخت به شدت افت کرده است. لطفا بررسی شود.1399/4/3سه شنبه - ساعت ١٢:٣
  برسی شد با زیرساخت تماس گرفته شد حل شد1399/4/3سه شنبه - ساعت ١٣:٣٠
  #35782
  1(بسته شده) 1399/4/3 12:03:31 - 35782#
  • اقدامات :
  • پشتیبانی فنی فایروال های دانشگاه (زیرساخت)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  سرعت اینترنت زیرساخت به شدت افت کرده است. لطفا بررسی شود.

  12.3 ظهر | 3 تير 99

  حامد ره اموز (0681919477)

  برسی شد با زیرساخت تماس گرفته شد حل شد

  13.30 ظهر | 3 تير 99