رتبه 35 (با مجموع نمره : 1476.25)

393
سید حسن هاشمی

سید حسن هاشمی

کارشناس فاوا ستاد

کارشناسی نرم افزار
ستاد دانشگاه
رنکینگ کلی : رتبه 35
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 5
25% (45 امتیاز)
تخصصی
رتبه 7
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 36
1% (29.25 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 19
20% (865 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 26
18% (537 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته