رتبه 22 (با مجموع نمره : 2526.1)

177
سعید جوادی

سعید جوادی

مسئول اداره نرم افزار و پشتیبانی

کارشناس ارشد تجارت الکترونیکی
ستاد دانشگاه
رنکینگ کلی : رتبه 22
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 9
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 5
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 26
4% (200 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 16
21% (950 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 10
45% (1376.1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته