رتبه 44 (با مجموع نمره : 697.5)

278
مهدی یزدانی

مهدی یزدانی

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
شبکه بهداشت و درمان آشخانه
رنکینگ کلی : رتبه 44
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 46
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 46
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 22
5% (242.5 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 48
8% (335 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 34
4% (120 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته