رتبه 2 (با مجموع نمره : 6160)

360
احسان یزدی زاده

احسان یزدی زاده

کارشناس فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان
رنکینگ کلی : رتبه 2
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 45
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 45
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 12
36% (2000 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 1
91% (4100 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 39
2% (60 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته