رتبه 24 (با مجموع نمره : 2445.78)

282
صادق با نژاد

صادق با نژاد

کارشناس فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
بیمارستان شهدا فاروج
رنکینگ کلی : رتبه 24
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 44
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 44
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 7
36% (2000.88 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 40
10% (450 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 47
1% (1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته

موارد مرتبط :

  • 1. صادق بانژاد 612

    کارشناسی فناوری اطلاعات