رتبه 42 (با مجموع نمره : 841.65)

370
حسین مهری

حسین مهری

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
شبکه راز و جرگلان
رنکینگ کلی : رتبه 42
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 40
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 40
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 19
6% (281.25 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 39
10% (450 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 35
4% (110.4 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته