رتبه 18 (با مجموع نمره : 2692.65)

431
مهدی امجدی

مهدی امجدی

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
بیمارستان آیت الله هاشمی شیروان
رنکینگ کلی : رتبه 18
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 31
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 31
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 5
40% (2206.25 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 45
9% (400 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 37
3% (86.4 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته