سی و پنجمین جلسه ویدئوکنفرانس فاوا حوزه بهداشت برگزار شد!


از مجموع 2 رأی
مهندس جواد حیدرپور - 3 ماه گذشته دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - ١٦:٤ ب.ظ
سپاس ، لطفاً صورتجلسات را هم قرار دهید