راه اندازی نرم افزار پارسی پل آزمایشگاه مرکز بهداشت بجنورد

با توجه به نیاز واحد آزمایشگاه و خرید نرم افزار جدید در مورخه 97.10.16 نرم افزار پارسی پل آزمایشگاه در مرکز بهداشت بجنورد و بعضی از نقاط شهری و روستایی راه اندازی شد


از مجموع 2 رأی
مهندس جواد حیدرپور - 3 ماه گذشته دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - ١٦:٣ ب.ظ
سپاس