برگزاری جلسه گزارش سهم در مورخ97/10/10

59 ١٣:١٢ ب.ظ

بیست و ششمین جلسه ارائه گزارشات مربوط به سهم در مورخه 97/10/10 در محل دیتا سنتر با حضور اعضای کارگروه سهم برگزار و اقدامات انجام شده طی هفته گذشته ارائه گردید. 


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر