فرمول نویسی 8 شاخص آماری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سامانه هوشمند مدیریت سهم انجام گرفت 


از مجموع 1 رأی
مهندس جواد حیدرپور - 3 ماه گذشته دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ - ١٠:٢٦ ق.ظ
سپاس