ثبت نام در همایش

122 ٨:٢ ق.ظ

هفتمین کنگره مشترک سیستم‌های فازی و هوشمند ایران در تاریخ 11-9 بهمن 97 در دانشگاه بجنورد (هفتمین کنگره سیستم‌های فازی و هوشمند ایران ) با حمایت انجمن‌های سیستم‌های فازی و هوشمند ایران برگزار می گردد.

کاربرد سیستمهای هوشمند و فازی در سلامت

تاریخ و زمان برگزاری :: 1397-11-10 08:00-12:00
مدرس :: دکتر عزیزالله معماریانی - رئیس انجمن سیستم های هوشمند ، و مشاور معاون برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

از مجموع 4 رأی

فاقد نظر