مهندس احسان حاتمی از برگزاری آزمون دوره های اتوماسیون اداری پیشرفته و تحلیل و الکترونیکی کردن فرایند  بصورت الکترونیک خبر داد.این ازمون درتاریخ 5/9/97 با حضور بیش از 60 نفر از پرسنل دبیرخانه و مسئولین دفاتر برگزار گردید.مهندس حیدرپور مدیر فاوا دانشگاه نیز  از زحمات مهندس امجدی ،مهندس حسن زاده ،مهندس آلخانیان و مهندس شهسوار و آقای مصطفائیان  جهت برگزاری دوره ها تقدیر و تشکر نمودند.


از مجموع 2 رأی
مهندس جواد حیدرپور - 4 ماه گذشته سه شنبه ٦ آذر ١٣٩٧ - ٧:٤٨ ق.ظ
تشکر از زحمات همکاران گرامی