اولین آزمون مجازی آنلاین دانشجویان پزشکی در سایت ساختمان جدید دانشکده پزشکی (پردیس دانشگاه ) با موفقیت برگزار گردید. در این آزمون تعداد 19 نفر از دانشجویان رشته پزشکی به صورت همزمان در آزمون درس "جراحی اورولوژی" شرکت کردند. شایان ذکر است، سیستمهای سایت دانشکده پزشکی به صورت VDI پیاده سازی شده اند  و هم اکنون سایت دانشکده مجهز به 30 دستگاه Zero Client  می باشد. 

 


فاقد نظر