هفتمین جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی روز یکشنبه مورخه1397/08/13 با حضور آقای مهندس حیدرپور رئیس کمیته و مهندس حصاری دبیر  کمیته  و مسئولان فاوا معاونت های دانشگاه (دبیران کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی در معاونت ها) به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار گردید.

مصوبات جلسه در سایت فاوا به آدرس : http://fava.nkums.ac.ir/Category/26388  قابل دسترس می باشد.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر