بازدید از زیرساخت اینترنت خوابگاه نرجس

87 ١٠:٢٦ ق.ظ

در تاریخ 97/8/7 طی بازدید از زیر ساخت های اینترنت خوابگاه نرجس مهندس حیدری مسئول شبکه مدیریت فاوا و خانم مهندس مهوش مسئول فاوا دانشجویی فرهنگی به بررسی مشکلات دانشجویان پرداختند . در این بازدید که به صورت رو در رو با دانشجویان در هر واحد جداگانه صورت گرفت موارد در دستور کار و پیگیری قرار گرفت .


از مجموع 4 رأی
مهندس جواد حیدرپور - 5 ماه گذشته دوشنبه ٧ آبان ١٣٩٧ - ١١:٢٦ ق.ظ
عرض سلام و خسته نباشید