دستاورد ها

564

دستاورد های مدیریت آمار و فناوری اطلاعاتسهم

سامانه هوشمند مدیریت

اتوماسیون فاوا

داشبورد مدیریتی فاوا

رنکینگ

نظام رتبه بندی پرسنل فاوا

تیکت

درخواست خدمت از مدیریت فاوامطالب مرتبط :


نظام ارزیابی فنی حوزه فاوا
114
طراحی اپلیکیشن دانشگاه
92
راه اندازی تلفن جامع دانشگاه
58

از مجموع 1 رأی

فاقد نظر