دستاورد ها

690

دستاورد های مدیریت آمار و فناوری اطلاعاتسهم

سامانه هوشمند مدیریت

اتوماسیون فاوا

داشبورد مدیریتی فاوا

رنکینگ

نظام رتبه بندی پرسنل فاوا

تیکت

درخواست خدمت از مدیریت فاوا

بهینه سازی وب سایت و رنکینگ

نکات مهم درباره سایت و سامانه رنکینگمطالب مرتبط :


نظام ارزیابی فنی حوزه فاوا
123
طراحی اپلیکیشن دانشگاه
101
راه اندازی تلفن جامع دانشگاه
69

از مجموع 1 رأی

فاقد نظر