دستاورد ها

810

دستاورد های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات



سهم

سامانه هوشمند مدیریت

اتوماسیون فاوا

داشبورد مدیریتی فاوا

رنکینگ

نظام رتبه بندی پرسنل فاوا

تیکت

درخواست خدمت از مدیریت فاوا

بهینه سازی وب سایت و رنکینگ

نکات مهم درباره سایت و سامانه رنکینگ



مطالب مرتبط :


نظام ارزیابی فنی حوزه فاوا
135
طراحی اپلیکیشن دانشگاه
115
راه اندازی تلفن جامع دانشگاه
84
مالکیت فکری پروژه های در دست اقدام
108





از مجموع 2 رأی

فاقد نظر